Lịch học- HN

Sora class 3-4 tuổi

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Bảy 09:00 ~ 10:15 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
15:30 ~ 16:45 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
Chủ Nhật 09:00 ~ 10:15 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
15:30 ~ 16:45 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)

Yuri class 4-5 tuổi

Ngày Thời gian Địa điểm
Thứ Sáu 15:00 ~ 16:30 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
Thứ Bảy 09:00 ~ 10:30 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
15:30 ~ 17:00 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)

Bara class 5-6 tuổi

Ngày Thời gian Địa điểm
Chủ Nhật 09:00 ~ 10:30 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)
15:30 ~ 17:00 Trường mầm non VIP
(Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa)